•Angst og uro
• Depression
• Uhensigtsmæssige mønstre (tanker, handlinger), man gentager
• Stress og udbrændthed
• Lavt selvværd
• Kriser – livskriser og traumatiske kriser
• At finde sig tilrette med store ændringer
• At leve med kroniske lidelser/smerter