Jeg arbejder især med psykoterapi, individuelt, med par eller grupper:

Det kan være ved:

• Angst og uro
• Depression
• Uhensigtsmæssige mønstre (tanker, handlinger), man gentager, f.eks. mønstre i den måde, man er i relationer til andre, som man kan have svært ved at ændre. Det kan også være fastlåsthed i mønstre ift. andre dårlige vaner.

Lavt selvværd, som fører til undertrykkelse af egne ønsker og behov og/eller for ukritisk tilpasning til andres.

  Følger af langvarig stress
• Kriser – livskriser og traumatiske kriser

• At finde sig tilrette med store ændringer

• At leve med kroniske lidelser/smerter

 

EEG-træning/Neurofeedback:

En computerdrevet metode til at hjælpe en hjerne i ubalance til en bedre selvregulering. 

(Link)

 

Supervision:

Af psykologer og andre faggrupper.

Adresse

Lille Kirkestræde 5, 3
1072 København K

 

E-Mail

Psykolog@annemettebahner.dk

 

Telefon

(+45) 27 20 31 46