Baggrund

Uddannet ved Københavns Universitet som cand.psych. i 1988. Har siden da arbejdet som psykolog, mest med
behandling, såvel i offentlig som privat sektor. Har også arbejdet som underviser ved seminarier og som
ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Behandlingsmæssigt har jeg en bred erfaringsbaggrund. Jeg har hjulpet rigtig mange mennesker med angst og depression, med personlighedsforstyrrelser, med en grad af afhængighedsproblematik og i en årrække mennesker med udfordringer med store omstillinger pga. kroniske funktionsnedsættelser og /eller kroniske smerter.
Siden 2004 har jeg haft privat praksis. Igennem syv år har jeg haft ydernummer og taget imod lægehenvisning, men det har jeg sagt op fra marts 2021 og tager derfor kun private henvendelser.

Jeg har flere psykoterapeutiske videreuddannelser bag mig.  En treårig uddannelse i gruppedynamisk
psykoterapi (ved IGA), senere, fra 2008 har jeg terapeutisk især være optaget af Intensiv Dynamisk Korttids Terapi, (ISTDP), som jeg har uddannet mig i med forskellige udenlandske undervisere. Været i såkaldt Coregruppe med bl.a. MSW Jon Fredrickson og Advanced training med MD Allan Abbass. 

I 2018 er jeg desuden uddannet i Neurofeedback/EEG-træning, som jeg også tilbyder i min praksis. En computerdrevet metode, som hjælper en hjerne i ubalance med at regulere sig selv bedre. Benyttes bl.a. ved AD(H)D, autisme/Asperger, søvnbesvær, ændringer efter langvarig stress, migræne mm.

At jeg er autoriseret indebærer, at jeg er underlagt Nordiske Etikregler for psykologer, som bl.a. indeholder
regler om tavshedspligt.