Baggrund

Uddannet ved Københavns Universitet som cand.psych. i 1988. Har siden da arbejdet som psykolog, mest med
behandling, såvel i offentlig som privat sektor. Har også arbejdet som underviser ved seminarier og som
ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Min erfaringsbaggrund er bred. Jeg har arbejdet i forskellige sektorer og med mennesker, hvis problemer har
haft psykisk og social baggrund og mennesker, hvis problemer havde fysisk/sygdomsmæssig baggrund.
Siden 2004 har jeg haft privat praksis.

Jeg har flere psykoterapeutiske videreuddannelser bag mig, de længste er certificeringer i gruppedynamisk
psykoterapi (ved IGA) og dynamisk korttidsterapi, (ISTDP). Kortere har jeg uddannet mig i kognitiv terapi
og eksistentiel psykoterapi. Desuden uddannet stressvejleder.

At jeg er autoriseret indebærer, at jeg er underlagt Nordiske Etikregler for psykologer, som bl.a. indeholder
regler om tavshedspligt.